En anbefaling fra en leder.

Vi er et enkeltmandsprojekt i Kolding som varetager støtten til en ung domsanbragt borger med kognitiv funktionsnedsættelse. Arbejdet kræver høj faglig indsigt og evnen til at kunne ”låne sit nervesys...

Anbefaling

”Vi er et botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser/ opmærksomhedsforstyrrelser i kombination med udviklingshæmning eller kognitiv funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi kan have mangeart...

Stress hos dig eller i din organisation?

Stress hos dine medarbejdere. Som leder skal du være særligt opmærksom på, hvordan hver enkelt af dine medarbejdere har det mentalt. Føler de sig klædt på til de opgaver de skal løse. Er der et godt s...

Mentalisering og refleksion

At tænke sig om og indleve sig i andre er ikke noget, der kommet nemt til alle end ikke fagfolk. Efter tre intense temadage om samarbejde og kommunikation med en gruppe social- og sundhedshjælpere og ...