Vi er et enkeltmandsprojekt i Kolding som varetager støtten til en ung domsanbragt borger med kognitiv funktionsnedsættelse. Arbejdet kræver høj faglig indsigt og evnen til at kunne ”låne sit nervesystem ud”, som Hanne så billedligt beskriver det. Det at vi som hans støtte er i stand til at kunne aflæse og tilbyde den unge mand en ro i hans livsverden, så han kan være i sin tilværelse med oplevelsen af tryghed og med muligheden for at udvikle nye positive mestringsstartegier. Hanne kombinerer i sin supervision undervisning med de konkrete udfordringer medarbejderne støder på. Hanne perspektiverer fagligt og formår at rykke ved individuelle ”synsninger” til fælles forståelse og et fagligt fælles sprog. Hun har fokus på samarbejdet og bringer konkrete metoder på banen i forhold til at handle individuelt i opgaven med afsæt i et etableret samarbejde og kollegafællesskab.