”Vi er et botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser/ opmærksomhedsforstyrrelser i kombination med udviklingshæmning eller kognitiv funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi kan have mangeartede udfordringer som kræver viden og indsigt i diagnoser og herudfra kendskab til menneskers behov. Dette for at kunne handle professionelt. For at støtte os i den proces, har vi tilknyttet Hanne Klinge som supervisor samt til specifikke Temadage. Hanne kan, med sin mangeårige erfaring, brede viden, indsigt og ikke mindst formidlingsevne, give os både en grundlæggende forståelse for udfordringernes opståen samt værktøjer og sparring til det videre arbejdet med beboerne. Både Hannes supervision samt oplæg ved Temadage, er med til at understøtte vores faglighed i det daglige arbejde, at vi forholder os professionelt til udfordringerne og ikke mindst er hun med til at motivere os til hele tiden at blive bedre. Vi er superglade for vores samarbejde med Hanne.”

Inger Jakobsen. Souchef ved Stenbjerghuset

December 2023