Familieterapuet på systemisk grundlag. Parterapeut og terapeut for voksne, børn og unge.

Foredrag og oplæg om Neuroaffektiv pædagogik og psykologi, psykiatri, ledelse, kommunikation, samarbejde, arbejdsglæde, psykologiske ressourcer, systemisk tænkning og metoder, anerkendelse, anbragte børn, sexualitet, LGBTQ+ mm.

Processtyring ved konfliktløsning, organisationsændringer, fusioner ol.

Supervision af grupper indenfor døgnbehandling, ældrepleje, psykiatri, misbrug, beskæftigelse mm.

Kriseterapeut for flere institutioner.

Sparringspartner, coach og supervisor for ledere og grupper af ledere – fra direktioner til gruppeledere.

Undervisning på Diplom i Ledelse ved Ucsyd gennem 5 år – primært Det Personlige Lederskab. På MPM i to semestre i Organisationspsykologi.

Vi aftaler priser alt efter opgavens art, varighed og tyngde – vi laver kontrakter på vores aftaler.