I de seneste år er antallet af børn, der simpelthen ikke magter at gå i skole steget stærkt. Der er mange forskellige og sammensatte årsager til ufrivilligt skolefravær. For nogle børn er årsagen, at de ikke har kræfter til at være i en skoledag med alt for mange krav, uro, skiftende dagsplaner mm. Andre børn har været udsat for drilleri og mobning eller er blevet talt helt forkert til at de voksne. Årsagerne kan ligge i sårbarheder hos barnet, i relationerne i klassen og i relationerne til de voksne. Desværre sker der ofte det, at forældrene oplever, at skolen kigger kritisk på, hvad forældrene gør og har gjort for at få barnet til at gå i skole og forældrene oplever, at skolen ikke passer til barnet og føler ikke at skolen handler effektivt og relevant i forhold til barnets behov for midlertidig aflastning i form af reduceret skema og særlige opgaver ol. I nogle kommuner er det direkte et no-go med skemareduktion, fordi det kan betyde en merudgift i form af tabt arbejdsfortjeneste. Skemareduktion ser nogle skolefolk desværre også som starten på en mindre og mindre tilknytning til skolen fremfor at forstå det som en nødvendig reduktion af krav og stres, nøjagtigt som man anbefaler det til stressede voksne.

I nogle tilfælde ligger der bag mistrivsel, stres og ufrivilligt skolefravær en uopdaget udviklingsforstyrrelse F.eks ADHD eller autisme eller en kombi af disse. De seneste års store kriser og samfundsmæssige udfordringer har ikke mindst også betydet, at flere børn og familier dels er mere pressede end indtil 2020 dels, at der er kommet et ekstra pres på PPR og psykiatrien, hvorfor jeg har oplevet en del børn, der er blevet både 10-12 og 15 år før de er blevet sendt til udredning for mistanke om udviklingsforstyrrelser. Udredning og diagnosticering er ikke bare vigtigt for barnet og familien, men også for tilrettelæggelse af pædagogik og tilgang til barnet. Det ufrivillige skolefravær opstår desværre ofte, fordi barnets konkrete behov for sent bliver undersøgt at psykologen fra PPR og derfra af Psykiatrien. 

Jeg kan støtte Jer som forældre uanset, hvad der er årsagen til ufrivilligt skolefravær. Jeg er god til sammen med Jer at regne ud, hvorfor jeres barn ikke trives. Jeg kender vejene til udredning og afklaring, jeg ved, hvad I som familie kan gøre og hvad kommunen og skolen bør gøre. Vi kan lave en aftale om fast antal timer i en periode og vi kan mødes hos Jer, on-line eller pr telefon alt efter hvad der passer jeg bedst. Jeg kan tale med jeres barn og eventuelle søskende og gerne med jer alle sammen sammen om, hvordan det ufrivillige skolefravær påvirker. Jeg ved, at I er møjbekymrede og har prøvet alt muligt og er pressede af situationen. Måske har I fået at vide, at I skal presse jeres barn og det er bare helt forfærdeligt hårdt og lykkes meget sjældent. Pas på Jer og ræk ud. 

https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/skolevaegring-et-mistrivselsproblem-med-oproerspotentiale/?fbclid=IwAR2VMPi27ox2nWPEMjAdOBaZvCNlGxUMDtZadkTSed8qtpYsW_UGhhsLEIE_aem_AdFziTrB8HI7jsvdnHKzBg6oiveKo6bz9XnhqZrMxXJoU658UKNX391O4Fkcu2KlVxM