Gruppesupervision er en proces i en professionel ramme, hvor det forventes, at udbyttet af supervisionen får fagligheden til at vokse og styrker samarbejdet og den enkelte medarbejder i opgaveløsningen. Fælles fokus for supervisor og supervisanter er at gøre indsatsen overfor borgerne bedst mulig. 

 

Supervisors opgave:

Supervisors opgave er at sikre, at alle får noget brugbart med sig fra supervisionen.

Supervisor er processtyrer og ordstyrer.

Supervisor skal skabe et rum for refleksion og forandring for alle.

Supervisor vælger metoderne i supervisionen. 

Supervisor har fokus på den enkelte medarbejdes trivsel og engagement.

 

Supervisantens opgave er:

At stille sig åben for forandring i en proces, som supervisor har overblikket og ansvaret for. 

At tage udgangspunkt i sig selv.

Lytte åbent og opmærksomt til spørgsmål supervisor stiller.

At ville indgå i åben dialog med supervisor og acceptere, den styring, som supervisor udøver. 

Lytte omhyggeligt til alle andre i gruppen.

Vente på tur. 

Være afslappet og rolig i sit kropssprog.

Have tillid til, at supervisor har overblikket. 

Reflektere og tænke i hypoteser med mindre andet aftales.

 

 

Hvad forstyrrer en supervision:

Hvis en eller flere deltagere tager ordet uden, at supervisor har givet det til vedkommende.

Hvis deltagerne forlader rummet eller ikke følger opmærksomt med hele tiden. 

Hvis en eller flere deltagere har forudfattede meninger, holdninger og forventninger til supervisors adfærd eller til supervisionens forløb.

Hvis surhed, frustration, vrede, kedafdethed ol får frit spil. 

Hvis en eller flere deltagere har projekter på egne eller andres vegne.

Hvis en eller flere deltagere bruger supervisionen som en scene eller til at kommunikere på en måde, som minder om møder, der har helt andre formål end supervision har. 

 

Supervision:

Er en proces, der blandt andet skaber ubevidste forandringer i den enkelte og i fællesskabet.

Giver ny energi, handlemuligheder, glæde, eftertænksomhed, perspektiver mm

Er en proces, der bevæger sig i forskellige faser, hvor deltagerne bliver inviteret til at deltage og byde ind og hvor supervisor konstant skal sikre, at alle er nogenlunde med samme sted hele tiden. 

 

Det anbefales, at supervisanter og supervisor gør sig bevidst om, at ingen supervisionsproces kommer til at fungere godt fra første sekund. At alle skal gøre sig umage og at man prøver sig frem mindst de første 3 gange.