En ny opgave løses – efterår 2011 – supervision af 9 gruppeledere i et kommunalt døgntilbud.

Forstanderen beder efterfølgende den enkelte give ham en tilbagemelding om udbyttet af supervisionen.

Janni: ”Supervision- var super. Meget præcise emner. Ingen vaklen eller tvivl om, hvad der er relevant nu og her. Et godt redskab til at hive et niveau op og til at synliggøre, hvad den enkelte helt præcis vil gå tilbage og arbejde videre med. Samtidigt dejligt med personlig udvikling.”

Kirsten: ”Ang. Supervision med Hanne Klinge. Jeg synes hun er rigtig god. Hun hørte fra starten på os alle og, hvad der lige pt. fyldte hos os, hvis der var noget der gjorde, og tog så udgangspunkt i det hun umiddelbart mente var mest presserende, hun gjorde det på en måde, så vi alle fik ”del” i det. Jeg gik derfra og ser frem til næste gang. De 4 timer er meget hurtigt væk, men nok også fordi vi brugte lang tid på runden i starten.”

Vivi: ”Du ønsker noget feedback på gruppeledersupervisionen: Min oplevelse var meget positiv. Hanne er en dynamisk person som virkede reelt interesseret og lyttende til vores problemer/udfordringer. Hanne forstår ”hvor vi kommer fra” og kunne give ny energi og hjælp til selvhjælp, uden at miste fokus og blive for meget ”nurse” for os. Kendsgerninger skal bare ses i øjnene. Var bange for at fire timer var for længe, men tiden fløj. Syntes det er givtigt, at supervisionen ikke er låst fast i samme struktur, men afhængig af problematik tilpasses der. Helt klart noget jeg kan profitere af…”

Maria: ”Ang. Gruppeledersupervisionen. Jeg syntes at det har været meget givtigt med gruppeleder supervisionene, Hanne gav mig noge redskaber at arbejde med i forbindelse med sammenlægningen af afd. A+B. Et eller andet sted så syntes jeg de 4 timer med Hanne har gjort at jeg nu kender de andre gruppeledere meget bedre end før.”

Annemarie: ”jeg synes hun gjorde det rigtigt godt, hun forstod, at få os til at åbne op, så vi fik snakket om nogle problematikker, der fylder for os, og at alle blev hørt. Hanne er meget professionel og god til at styre så tingene ikke glider af sporet. De to der blev superviseret fik tydeligvis meget ud af det. Jeg tror Hanne vil være et godt bud på en supervisior til vores hus, da jeg synes, at hendes personlighed er et godt match, til de personligheder vi er her.

Helle: ” For det første kan man jo slet ikke undgå at blive grebet af den energi som Hanne ligger for dagen. Hun er kontant og klar i sin supervisionsform og meget motiverende. Jeg fik rigtig meget ud af dagen med hende. Vi gik i dybden med 2 forskellige problemstillinger, men fik alle en mulighede for at vende egne sager med hende, som fyldte for meget for os. Hun kom med små råd og vejledninger, især om at ændre egen tankegang, som virkelig var brugbart for mig fremover. Ydermere var der en utrolig god fælles dialog, gruppelederne imellem, som gav rigtig god sparring.”

Kristina: ”I henhold til supervision med Hanne Klinge, blev jeg meget positiv overrasket over hvor givtig hendes tilstedeværelse var i netværksmødet for gruppelederne. Hannes indgangsvinkel gjorde, at den enkelte gruppeleder åbnede op for en aktuel problemstilling, dette var lærerigt og gav stof til eftertanke. Det er det første netværksmøde, hvor jeg er gået derfra med relevant viden, jeg kan bruge i min funktion som gruppeleder. Jeg er stor tilhænger af at Hanne Klinge, hvis midlerne er til det, blev en fast del af netværksmøderne.”

Merete: ”Vi kom mere i dybden med problemerne end på de andre gruppeleder møder og jeg synes at jeg blev ”klogere på” hvad der er for udfordringer de andre gruppeledere har i hverdagen. Men samtidig blev jeg også opmærksom på, hvem jeg kan bruge som sparringspartner hvis jeg får brug for det. Hanne har en god måde at køre supervision på, jeg kan lide at hun taler lige ud af posen og ikke pakker tingene ind. Jeg synes stemningen var god og selve supervisionen medførte at jeg gik derfra med en god energi og nogle ting at tænke over… Det er lige før jeg hellere vil have supervision i stedet for de netværksmøder vi har.”

Trine: ”Lige en lille tilbagemelding ang. Supervisionsdag med Hanne Klinge. Jeg synes det var super godt og Hanne var rigtig god til at få os alle til at være med på banen og fortælle om de problemer, som rør sig ude omkring på de forskellige afdelinger og det at være mellemleder. For mig personligt gav hun mig nogle gode ”redskaber” som jeg helt sikkert vil kunne bruge fremover. Så en rigtig brugbar dag. Som jeg personligt havde rigtigt god udbytte af. Og som jeg helt sikkert godt kunne bruge flere af.”

Efterfølgende er forløbet forsat forår og efterår 2012.

Jeg går og brygger på en blog om det at forstå, at supervision kan være forebyggende – og bør være det. Forebyggende for både beboernes udvikling og trivsel og for medarbejdernes.

Hvis du har spørgsmål til mig på baggrund af ovenstående- så skriv endelig til mig her eller på min mail.

Med venlig hilsen
Hanne Klinge